För Arbetsgivare

Behöver du hyra eller rekrytera personal?
Oavsett om du är ute efter en handfull extraordinära talanger eller behöver bygga upp en kraftfull styrka av högkvalificerade anställda – vi är din ultimata lösning för att leverera dem på ett ögonblick! Men för oss handlar det inte bara om antalet – vi är övertygade om att vi kan hitta de absolut bästa personerna med exakt de rätta färdigheterna för att inte bara uppfylla utan överträffa dina specifika behov. Vi är övertygade om att vår expertis är oöverträffad när det kommer till att stödja din företagstillväxt.

Våra tjänster

Bemanningstjänster

Bemanning – Flexibilitet och Effektivitet för Ditt Företag

I en värld som ständigt förändras, där marknadsbehoven fluktuerar och projekt kan uppstå med kort varsel, är flexibilitet inte bara en fördel – det är en nödvändighet. På HGS ProStaff, förstår vi betydelsen av att snabbt kunna anpassa sig. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar inom bemanning som möjliggör för ditt företag att effektivt skala upp eller ned efter behov.

Våra temporära bemanningslösningar ger dig tillgång till kvalificerad personal precis när du behöver det. Vare sig det gäller att hantera en plötslig ökning av arbetsbelastningen, täcka upp för sjukfrånvaro, eller lägga till expertis för ett specifikt projekt, har vi den flexibilitet och de resurser som krävs för att stödja ditt företags unika behov.

Varför bemanning?

Flexibilitet: Anpassa din arbetskraft efter projektens eller säsongens krav utan de långsiktiga åtagandena som fast anställning innebär.

Kostnadseffektivitet: Minska dina fasta kostnader genom att endast ha personal när du verkligen behöver dem. Detta eliminerar behovet av övertidsersättning och minskar belastningen på din befintliga personal.

Snabb tillgång till talang: Med ett omfattande nätverk av förhandsgranskade talanger kan vi snabbt matcha rätt kompetens med dina projekt och tillfälliga behov.

Riskminimering: Bemanning minskar risken för felrekryteringar. Det ger även ditt företag en möjlighet att ”prova” potentiella framtida anställda i praktiken, vilket kan leda till mer informerade anställningsbeslut.

Fokus på kärnverksamheten: Låt oss hantera rekryteringsprocessen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar hand om allt från urval och intervjuer till administration kring anställningen.

På HGS ProStaff är vi engagerade i att erbjuda högkvalitativa  bemanningslösningar som stärker ditt företag. Genom att förstå era specifika behov och mål, strävar vi efter att bygga långsiktiga partnerskap baserade på förtroende och framgång. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att navigera i arbetskraftens dynamiska landskap med våra flexibla bemanningslösningar.

 

Hyr-Rekrytering – Din Bro till Framtidens Talanger

I takt med att arbetsmarknaden blir allt mer konkurrensutsatt, söker företag efter innovativa sätt att locka till sig och behålla toppkandidater. Hyr-rekrytering är en tjänst som erbjuds av HGS ProStaff, designad för att effektivisera denna process, samtidigt som den minimerar riskerna och maximera möjligheterna för ditt företag. Genom denna tjänst kombinerar vi fördelarna med bemanning och möjligheten till en framtida fast anställning, vilket skapar en smidig övergång för både företag och kandidater.

Fördelar med Hyr-Rekrytering

Flexibel Lösning: Hyr-rekrytering ger ditt företag möjlighet att hyra en kandidat på temporär basis med intentionen att övergå till en fast anställning. Detta tillvägagångssätt ger både företaget och kandidaten tid att utvärdera om anställningen är rätt långsiktigt.

Riskreducering: Genom att inleda en anställning bemanning minskas risken för felrekryteringar. Du får möjlighet att bedöma kandidatens prestationer, kompetens och kulturell passform innan ett långsiktigt åtagande görs.

Tillgång till Kvalificerade Kandidater: HGS ProStaff har tillgång till ett brett nätverk av talanger redo att ta sig an nya utmaningar. Vi förser dig med kvalificerade kandidater som matchar just dina behov och kriterier.

Kostnadseffektivitet: Minska rekryteringskostnaderna genom att undvika dyra felrekryteringar. Med hyr-rekrytering betalar du endast för den faktiska tiden kandidaten arbetar under den temporära perioden, medan vi sköter all administration.

Snabbhet: I en värld där tid är pengar, erbjuder hyr-rekrytering en snabb lösning för att täcka omedelbara behov, utan att kompromissa med kvaliteten på de långsiktiga rekryteringsbesluten.

På HGS ProStaff förstår vi vikten av att hitta rätt person för rätt position. Vår hyr-rekryteringstjänst är skräddarsydd för att underlätta denna process, och stärka ditt företags potential genom strategisk personalplanering. Genom att arbeta nära våra klienter och kandidater, säkerställer vi att övergången från bemanning till fast anställning är sömlös och gynnsam för alla parter.

Kontakta oss idag för att utforska hur hyr-rekrytering kan vara lösningen på dina rekryteringsbehov och en väg till att säkra framtidens talanger för ditt företag.

Rekrytering – Hitta Rätt Talang för Framgång

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld är rätt rekrytering avgörande för ett företags framgång. På HGS ProStaff förstår vi utmaningen och betydelsen av att matcha rätt talang med rätt position. Vår rekryteringstjänst är utformad för att effektivisera sökprocessen, säkerställa kvalitet i urvalet och minimera tiden det tar att fylla viktiga positioner inom ditt företag.

Varför Välja HGS ProStaff för Rekrytering?

Skreddarsydd Matchning: Vi använder en kombination av avancerad teknologi och personlig intuition för att noggrant matcha kandidater med jobb som passar deras färdigheter, erfarenhet och karriärmål. Varje rekrytering är unik och behandlas med individuell uppmärksamhet.

Kvalitetssäkring: Genom omfattande screeningprocesser och djupgående intervjuer säkerställer vi att bara de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna presenteras för din organisation. Vi strävar efter att förstå både kandidatens och företagets behov för att skapa långsiktigt hållbara arbetsrelationer.

Tids- och Kostnadseffektivitet: Att hitta och anställa rätt person kan vara en tidskrävande och dyr process. Vårt team av experter optimerar sökprocessen, vilket sparar både tid och pengar för ditt företag genom att effektivisera stegen från identifiering till anställning.

Branschexpertis: Våra rekryterare är specialiserade inom specifika branscher, vilket ger dem en djup förståelse för de roller och utmaningar ditt företag står inför. Denna insikt möjliggör mer träffsäkra och informerade rekryteringsbeslut.

Långsiktiga Partnerskap: Vi ser varje rekrytering som början på ett långsiktigt partnerskap. Genom att arbeta nära med våra kunder för att förstå deras affärsmål och kultur, kan vi kontinuerligt leverera talang som inte bara uppfyller dagens behov utan också bidrar till framtida framgång.

På HGS ProStaff är vi dedikerade till att hitta de bästa lösningarna för både arbetsgivare och arbetssökande. Vår omfattande erfarenhet och engagemang för excellens innebär att vi inte bara fyller positioner, utan vi bygger team och stärker organisationer.

Kontakta oss idag för att upptäcka hur våra rekryteringstjänster kan hjälpa ditt företag att växa genom att säkra de talanger som driver innovation och framgång.

On-Site Bemanning – Din Partner för Arbetskraftshantering på Plats

On-Site Bemanning – En Integrerad Lösning för Ditt Arbetsplatsbehov

I en värld där effektivitet och anpassningsförmåga är avgörande för affärssucces, erbjuder HGS ProStaff en unik on-site bemanningstjänst som fungerar som en förlängning av ditt företags HR-avdelning. Vår tjänst är designad för att hantera all personaladministration direkt på din arbetsplats, vilket ger en sömlös integration av rekryteringsprocesser, personalhantering och arbetsstyrkeplanering.

Fördelar med On-Site Bemanning från HGS ProStaff

Skräddarsydd Personalhantering: Vi placerar en dedikerad on-site manager hos dig som arbetar hand i hand med ditt team för att förstå och möta dina specifika bemanningsbehov. Denna personliga approach säkerställer att alla aspekter av personalhanteringen skräddarsys efter ditt företags unika krav.

Snabb Respons på Bemanningsbehov: Vår on-site modell möjliggör omedelbara svar på förändrade bemanningsbehov, vilket optimerar arbetsstyrkan och minimerar driftstopp. Oavsett om det gäller att skala upp för ett stort projekt eller hantera säsongvariationer, är vi redo att agera snabbt.

Effektivitetsökning och Kostnadsreduktion: Genom att hantera rekryteringsprocessen direkt på plats, minskar vi ledtiderna för anställning och optimerar arbetsstyrkans produktivitet. Vår expertis inom personalhantering hjälper till att minska kostnaderna genom effektiviserad personalplanering och minimerad turnover.

Riskminimering: Vår on-site personal tar hand om allt från arbetsrättslig compliance till konflikthantering, vilket minskar risken för dyra felsteg. Vi ser till att alla arbetsrättsliga krav och företagspolicys efterlevs, vilket skapar en tryggare arbetsmiljö.

Tillgång till Expertis: Med HGS ProStaff får du tillgång till vår breda kunskap och erfarenhet inom personalhantering och rekrytering. Vi tillhandahåller kontinuerlig utbildning och stöd till både vårt on-site team och dina anställda för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Vår on-site bemanningstjänst är mer än bara en lösning för personalbehov; den är en strategisk partner som arbetar för att stärka din arbetsstyrka och främja ditt företags långsiktiga framgång. Genom att placera våra experter direkt i din verksamhet, kan vi erbjuda en oöverträffad nivå av service och stöd.

Kontakta oss idag för att utforska hur HGS ProStaffs on-site bemanning kan transformera din personalhantering och bidra till en mer effektiv och produktiv arbetsmiljö.

01

Transport

02

Lager

03

Logistik

Yrkesområden

04

Industri

05

Bygg

06

Butik

Ett bemanningsföretag att lita på

HGS ProStaff är medlem i Svenskt Näringsliv samt Almega Kompetensföretagen.

Delivering Competence

Svenskt Näringsliv