ProStaff Group logo
HR Tjänster
MSP Bemanning
Vi tar på oss ansvaret för bemanna era vakanser.
Begär Offert

Managed Service Provider

HR Tjänster

Framgång

Varför MSP?

Antalet tillfälliga arbetstagare genom bemanningsföretag ökar, och marknaden för tillfällig arbetskraft och rekryteringsförfarandet blir allt mer komplicerat. Administration och förvaltning av kontrakt ökar kostnaderna i takt med att resultatansvaret ökar. Som en följd av detta krävs en bättre förvaltning av rekryteringsförfarandet.

HGS ProStaff sköter hela rekryteringsprocessen

från A till Ö. Du arbetar med en enda part som sköter hela erat bemanningsbehov när det uppkommer. Som ett resultat av detta kommer du att dra nytta av vårt omfattande nätverk av experter. Vi sköter sökandet efter den idealiska kandidaten och tar hand om avtalen samt alla administrativa uppgifter. Alla finansiella, skattemässiga och juridiska risker minskas också. Försäkran om att rapporteringen sker på lämpligt sätt informerar dig om att efterlevnad och kontraktshantering är omhändertagna.

Förhandsgranskade

Testade färdigheter

Kompetens

En av de största fördelarna med att använda tillfällig personal är att det är kostnadseffektivt. Att anställa fast anställda kan vara kostsamt av flera skäl.

Bemanning

Beroende på kundens krav och behov

kan vi tillsätta tillfälliga arbetstagare, underleverantörer och frilansentreprenörer. Om du behöver öka antalet timmar kan vi snabbt ordna mer personal. På så sätt garanterar vi kontinuitet och kvalitet i våra tjänster hela tiden.

Företagare

Bäst i branschen

Vi hävdar inte bara att vi är bäst i branschen, vi är också de mest kundorienterade. Vår erfarna och kunniga personal förstår verkligen de unika behoven i olika branscher och kan tillsammans med dig hitta en lösning för korttidsanställda som uppfyller alla dina krav. Oavsett om du behöver tillfälliga medarbetare för en dag eller för ett helt projekt har vi expertisen, erfarenheten och resurserna för att förse dig med bemanningslösningar av högsta kvalitet. Vårt engagerade team står alltid redo till er tjänst.

HGS ProStaff Group Sverige