Terms And Conditions

LegalCenter
Användarvillkor

Senast uppdaterad: September 2022

Dessa användarvillkor gäller för https://prostaff-group.se (“webbplatsen”) och alla relaterade webbplatser som drivs av HGS ProStaff Group Inc., 2055 Limestone rd, 200c STE, Wilmington, Delaware, 19808 (nedan kallat “företaget”, “vi”, “vår” eller “oss”) och som länkar till dessa användarvillkor.  För tydlighetens skull gäller dessa användarvillkor även för innehåll, funktioner eller datorprogram som från tid till annan erbjuds av företaget i samband med webbplatsen eller som på annat sätt hänvisar till dessa användarvillkor (gemensamt kallade “tjänster”).

Läs dessa användarvillkor noggrant. Din tillgång till och användning av webbplatsen omfattas av dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessa användarvillkor är ett juridiskt avtal mellan dig och oss. Genom att få tillgång till, surfa på eller på annat sätt använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor bör du avstå från att använda webbplatsen.

Webbplatsen utgör inte och är inte avsedd att utgöra en källa till rådgivning och din användning av webbplatsen utgör eller garanterar inte heller en anställning eller ett anställningsförhållande mellan dig och oss eller på annat sätt.

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra det innehåll som vi tillhandahåller på webbplatsen utan förvarning. Ibland kan vi begränsa tillgången till vissa delar av webbplatsen eller hela webbplatsen.

DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor efter eget gottfinnande när som helst och utan föregående meddelande till dig. Alla ändringar träder i kraft när vi lägger ut de reviderade användarvillkoren på vår webbplats. Därför omfattas din användning av denna webbplats av de gällande användarvillkoren från och med det datum då du använder webbplatsen. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att se till att du godkänner dem. Om du har invändningar mot eventuella ändringar kan du avbryta användningen av vår webbplats. Det datum då dessa användarvillkor senast uppdaterades visas i legenden “Senast uppdaterad” ovan.

INTEGRITETSPOLICY

Vi respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda den. Vår allmänna sekretesspolicy (tillgänglig på https://prostaff-group.se/privacy-policy) utgör en del av dessa användarvillkor och förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar information om dig. Genom att gå in på eller använda webbplatsen godkänner du också vår allmänna integritetspolicy.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Du erkänner och accepterar frivilligt och uttryckligen att din användning av webbplatsen sker på ditt eget ansvar och på din egen risk.

Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få tillgång till webbplatsen. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som får tillgång till webbplatsen via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och att de följer dem.

ANVÄNDARKONTON, SÄKERHET OCH LÖSENORD.

Många delar av webbplatsen är tillgängliga för allmän visning och användning.  Vissa av de tjänster som vi erbjuder är dock endast tillgängliga om du registrerar dig genom att skapa ett konto. När våra tjänster kräver att du registrerar dig hos oss eller på annat sätt tillhandahåller användarinformation kan du bli tvungen att slutföra registreringsprocessen genom att ge oss fullständig och korrekt information. Du ger oss och våra dotterbolag rätt att använda, lagra, övervaka, hämta och överföra din konto- och användarinformation i samband med driften av webbplatsen och utförandet av våra tjänster. Du kan granska våra riktlinjer för insamling och användning av information med avseende på sekretess för din information i vår allmänna sekretesspolicy (tillgänglig på https://prostaff-group.se /privacy-policy/) och vår sekretesspolicy för kandidater (tillgänglig på https:// prostaff-group.se /candidate-privacy/), vilka införlivas i dessa användarvillkor genom hänvisningar för alla ändamål.

Om du väljer eller får en användaridentifikationskod, ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla sådan information konfidentiellt och får inte lämna ut den till någon tredje part. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din personliga information och kontoinformation samt för alla aktiviteter som sker under ditt konto och för att upprätthålla fullständighet och riktighet i din användarinformation, och alla förluster som orsakas av att du inte gör detta är ditt ansvar. Du måste omedelbart meddela oss om varje misstänkt eller faktisk obehörig användning av ditt konto eller din användarinformation och alla andra säkerhetsöverträdelser.

Vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda vår webbplats. Du måste dock vara medveten om att befintliga säkerhetsåtgärder för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att vi därför inte kan garantera att det inte finns virus eller andra element som kan orsaka förändringar i dina datorsystem (hårdvara och programvara) eller i dina data och filer som finns i dina system.

INGET ERBJUDANDE ELLER UPPMANING

Den information som tillhandahålls på webbplatsen utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till köp eller försäljning av, handel med eller någon transaktion i bolagets värdepapper. Investerare får inte förlita sig på denna information för investeringsbeslut.

 • ELEKTRONISK KOMMUNIKATION.

Vi kan använda din information för att skicka dig elektroniska meddelanden (t.ex. e-post, textmeddelanden etc.) eller andra trådlösa enheter, multimediemeddelandetjänster (“MMS”) eller kortmeddelandetjänster (“SMS”) för att utföra våra tjänster eller för att informera dig om nyheter, evenemang och annan information som är relevant för oss (“mobila tjänster”).  Meddelanden och dataavgifter kan gälla för SMS, MMS och annan elektronisk kommunikation. Du kan till exempel debiteras en avgift av din trådlösa operatör för att skicka och ta emot meddelanden enligt villkoren i din trådlösa enhets tjänsteplan.  Vi ansvarar inte för avgifter för trådlös e-post eller textmeddelanden som du eller en person som har tillgång till din trådlösa enhet, ditt telefonnummer eller din e-postadress ådrar sig. Kontrollera med din leverantör av trådlösa enheter om du har frågor om din tjänsteplan.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ägarskap. Om inget annat anges är allt innehåll på webbplatsen antingen vår egendom eller licensierat för användning av oss.  Innehållet på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, all information, programvara, text, bilder, fotografier, illustrationer, texter, videoklipp och annat material samt arrangemanget av detta) skyddas över hela världen av upphovsrätt, design, varumärken och andra immaterialrättsliga lagar. Du måste alltid respektera alla immateriella rättigheter på webbplatsen och innehållet på den, oavsett om de ägs av oss, något av våra dotterbolag eller en tredje part. Du får inte erhålla eller försöka erhålla något av webbplatsens innehåll med andra medel eller förfaranden än de som har gjorts tillgängliga för dig av webbplatsen.

Immateriella rättigheter. Under inga omständigheter kommer dessa Användarvillkor eller din användning av Webbplatsen att ge dig några immateriella rättigheter till Webbplatsen eller innehållet på den, förutom de som uttryckligen anges här. Du är därför uttryckligen förbjuden att utföra någon form av reproduktion, omvandling, distribution eller offentlig kommunikation av, eller att göra tillgänglig, extrahera, återanvända, skicka vidare eller på annat sätt använda, på något sätt eller förfarande, delar av webbplatsen eller innehållet på den, utom när det är tillåtet enligt dessa användningsvillkor, eller när du har rätt att göra det enligt tillämplig lag, eller när uttryckligt tillstånd har getts av innehavaren av de relevanta rättigheterna.

Varumärke och servicemärke. De varumärken som används i samband med vår verksamhet och/eller som visas på webbplatsen ägs av oss och skyddas av amerikanska federala varumärkeslagar och olika internationella lagar. Dessa varumärken kan bland annat omfatta våra logotyper och mönster, varumärken och slogans. Du får inte använda eller registrera eller på annat sätt hävda rättigheter till något av Företagets varumärken, inklusive som eller som en del av ett varumärke, servicemärke, företagsnamn, handelsnamn, användarnamn eller domänregistrering. Innehållet på denna webbplats, inklusive text, fotografier, videor och annat audiovisuellt material, är också skyddat enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning och olika internationella lagar och fördrag. Vi är stolta över våra starka varumärken och värdet av den goodwill vi har byggt upp i våra varumärken. Därför upprätthåller vi aktivt våra immateriella rättigheter, och all otillåten användning av våra immateriella rättigheter är strängt förbjuden. Våra varumärken och upphovsrätter samt våra dotterbolags varumärken och upphovsrätter får endast användas med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd och kan återkallas när som helst. Andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som förekommer på webbplatsen tillhör respektive ägare, och du måste få deras tillstånd innan du kopierar eller använder deras varumärken, företagsnamn eller logotyper.

TILLÅTNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Dessa användarvillkor tillåter dig att få tillgång till, bläddra på och använda webbplatsen och dess innehåll endast för ditt personliga bruk. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera, modifiera, skapa derivatverk av, visa offentligt, framföra offentligt, återpublicera, ladda ner, lagra eller överföra något av materialet på vår webbplats, utom:

 • Om vi uttryckligen godkänner det skriftligen;
 • För att tillfälligt lagra filer som automatiskt lagras av din webbläsare för att förbättra visningen;
 • Att skriva ut eller ladda ner en kopia av ett rimligt antal sidor på webbplatsen för ditt eget personliga bruk och inte för ytterligare reproduktion, publicering eller distribution;
 • För att skicka in jobbannonser och jobbansökningar och på annat sätt registrera dig för och ta emot våra tjänster på det sätt som rimligen är tänkt, och/eller
 • Att använda en webbplats- eller e-postlänk eller annan kontouppkoppling för att navigera på webbplatsen och för att interagera med oss och andra användare på vår webbplats i enlighet med dessa användarvillkor.

Om du vill använda materialet på webbplatsen på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt, vänligen skicka din begäran till: info@prostaff-group.se, eller per post till:

HGS ProStaff Group AB
Gamla Flygplatsvägen 4a
423 37 Torslanda

DITT INNEHÅLL

 • Med undantag för den personliga eller affärsmässiga information som vi kräver att du tillhandahåller i samband med ditt konto eller våra tjänster, observera att all kommunikation, allt innehåll eller annat material (“ditt innehåll”) som du överför till oss via webbplatsen (dvs. via bloggar, forum eller andra grupper), överförs på icke-konfidentiell basis. Vi begär inte och vill inte heller ta emot konfidentiell, hemlig eller skyddad information från dig via webbplatsen, via e-post eller i något annat format. Genom att tillhandahålla ditt innehåll till oss, gör du följande:
 • – Förklara och garantera att ditt innehåll är ditt original, att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt innehåll, eller att du har de rättigheter som krävs för att bevilja licensen till ditt innehåll, och att ditt innehåll inte kränker någon parts rättigheter, inklusive integritetsrättigheter, eller på annat sätt bryter mot lagen; och
 • – Ge oss och våra dotterbolag en världsomspännande, icke-exklusiv, fullt betalad, royaltyfri, obegränsad, evig, oåterkallelig, fullt överförbar, överlåtbar och fullt underlicensierbar rätt och licens att kopiera, reproducera, redigera, modifiera, distribuera, överföra, översätta, visa, utföra, publicera, sälja, anpassa, skapa derivatverk från och på annat sätt använda ditt innehåll, i vilket syfte som helst som vi kan välja, efter eget gottfinnande, och genom alla medel eller medier, vare sig de nu existerar eller utvecklas senare, och utan någon ersättning till dig eller någon tredje part (det är underförstått att det föregående ska inkludera rätten att utnyttja alla immateriella rättigheter eller äganderätter i Ditt innehåll, inklusive, utan begränsning, rättigheter som skyddas av tillämplig upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, patent och andra lagar i hela världen). OM DU INTE VILL BEVILJA DE RÄTTIGHETER SOM BEVILJAS I DENNA PUNKT, SKA DU INTE DELA, SKICKA ELLER LÄGGA UPP DITT INNEHÅLL PÅ ELLER VIA VÅR WEBBPLATS.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING.

När du går in på vår webbplats garanterar och godkänner du att du inte kommer att:

 • Använd den på något sätt som bryter mot någon federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning.
 • Ge oönskade erbjudanden eller förslag till andra användare.
 • Delta i trakasserier eller diskriminerande beteende eller förtala eller bedra andra användare.
 • Utge sig för att vara eller försöka utge sig för att vara företaget, en anställd på företaget eller någon annan person eller enhet som är knuten till företaget, t.ex. genom att använda e-postadresser från vår webbplats.
 • Delta i något annat beteende som begränsar eller förhindrar någons användning eller njutning av webbplatsen, eller som enligt vår bedömning kan skada företaget eller våra användare eller utsätta dem för ansvar.
 • Avbryta, störa, avaktivera, försämra, överbelasta, kränka säkerheten för eller försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, dess tjänster, servern som webbplatsen lagras på, eller någon server, datorutrustning eller datanätverk som är ansluten till webbplatsen.
 • Ladda upp, överföra, distribuera eller köra något datavirus, mask, trojansk häst, skadlig kod, spionprogram, tidsbomb, logisk bomb eller annan datakod som kan skada eller förändra en datorenhet, ett datornätverk, ett kommunikationsnätverk, data, tjänsterna eller något annat system, någon annan enhet eller egendom.
 • Få tillgång till, använda eller ändra data, information eller annat material som inte avsiktligt gjorts tillgängligt för dig av företaget.
 • Licensiera, underlicensiera, tilldela, förmedla eller överföra rättigheter som beviljas enligt detta avtal.
 • Utföra handlingar som kan skada vår image, våra intressen eller rättigheter eller de som tillhör något av våra närstående företag (“HGS ProStaff Group Koncernen”).
 • Få tillgång till eller använda webbplatsen i något annat syfte än vad som uttryckligen är tillåtet enligt dessa användarvillkor.

Uppmuntra eller möjliggöra för någon annan person att göra något av ovanstående.

KONSEKVENSER AV OTILLÅTEN ANVÄNDNING.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto eller vägra dig tjänster, utan föregående meddelande till dig, när som helst och oavsett anledning. Utan att begränsa ovanstående kommer vi under lämpliga omständigheter att permanent avsluta ditt konto och ta bort information från webbplatsen. Du har rätt att säga upp ditt konto när som helst. Vi tar inget ansvar för beteende som inte överensstämmer med dessa användarvillkor, något avtal enligt vilket du använder våra tjänster eller tillämplig lag.

LÄNKAR OCH LÄNKNING

Länkar till andra webbplatser. Länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter som inte är anslutna till oss kan anges på webbplatsen. Införandet av länkar till sådana webbplatser från tredje part innebär inte att vi godkänner dessa webbplatser, och vi tar inte ansvar för någon webbplats från tredje part som är länkad till eller från denna webbplats. Vi har inte granskat alla webbplatser som är länkade till webbplatsen och vi ansvarar inte för innehållet eller riktigheten på sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till webbplatsen. Att följa en länk till en annan off-site-sida eller tredje parts webbplats sker på egen risk. Dessa användningsvillkor behandlar inte policyer eller praxis för webbplatser från tredje part, och du bör granska de tjänstevillkor och sekretesspolicyer som gäller för sådana webbplatser innan du använder dem, eftersom du är ensam ansvarig för att följa dessa villkor.

Länkning till vår webbplats. Alla länkar till webbplatsen från en tredje parts webbplats kräver vårt skriftliga förhandsgodkännande. Du får inte rama in innehållet på vår webbplats eller använda metatags eller annan “dold text” som innehåller våra varumärken eller vårt namn utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) FÖRFARANDEN FÖR AVLÄGSNANDE.

Överensstämmelse med DMCA. Om du anser att något material på vår webbplats bryter mot din upphovsrätt, följ instruktionerna nedan för att skicka oss ett meddelande om upphovsrättsintrång. Företaget kan ta bort eller inaktivera tillgången till material på vår webbplats som påstås göra intrång, och i så fall kommer vi att göra ett försök att i god tro kontakta den person som skickat in det berörda materialet så att denne kan göra en motanmälan, också i enlighet med DMCA.

Inlämning av ett meddelande om intrångsmaterial enligt DMCA. Om du anser att material som är tillgängligt på eller från denna webbplats gör intrång i din upphovsrätt kan du begära att materialet tas bort genom att skicka ett skriftligt meddelande till vår upphovsrättsagent enligt nedan. I enlighet med avsnitt 512(c)(3) i DMCA måste ditt meddelande innehålla följande:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha blivit kränkt;
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats på nätet omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen;
 • Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna lokalisera materialet;
 • Information som är rimligen tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;
 • Ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen, och
 • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt, under påföljd av mened.

Var medveten om att avsnitt 512(f) i Digital Millennium Copyright Act kan innebära skadeståndsskyldighet för den som medvetet skickar obefogade meddelanden om intrång. Gör inga falska påståenden.

Vår utsedda upphovsrättsagent för att ta emot DMCA-meddelanden är:

HGS ProStaff Group AB
ATT:LegalCenter
Gamla Flygplatsvägen 4a
423 37 Torslanda

INGA GARANTIER

Ansvarsfriskrivning för webbplatsens material. Vi är inte skyldiga att kontrollera att webbplatsen eller innehållet på den är korrekt, och vi garanterar inte att webbplatsen eller innehållet på den är användbart, exakt, fullständigt, korrekt eller relevant och/eller att sådant innehåll är uppdaterat. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag garanterar eller försäkrar vi inte heller att webbplatsen och/eller dess innehåll är felfri eller tillförlitlig eller att användningen av webbplatsen och/eller dess innehåll inte kommer att inkräkta på tredje parts rättigheter. Vi garanterar eller försäkrar inte heller att webbplatsens och/eller innehållets funktionella aspekter kommer att vara felfria eller att servrarna som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Användningen av webbplatsen och dess innehåll sker på egen risk och tillhandahålls “i befintligt skick” och “i befintligt skick” utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vi inte ansvariga för någon förlust som uppstår till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen eller innehållet på den, vare sig direkt eller indirekt, tillfällig, följdriktig eller på annat sätt. Vi avsäger oss uttryckligen allt ansvar för förlust av användning, avbrott i verksamheten, förlorad vinst eller förlorad data, oavsett form av talan. Vi utesluter uttryckligen allt ansvar för fel eller försummelser med avseende på webbplatsen och webbplatsens innehåll, utom i den utsträckning som sådant ansvar uppstår på grund av vårt bedrägeri eller bedrägliga felaktiga uppgifter eller på grund av dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår avsiktliga misskötsel.

Ansvarsfriskrivning för webbplatsens tjänster. Införandet av innehåll på webbplatsen innebär inte på något sätt att vi går med på att tillhandahålla dig bemanningstjänster, anställning eller någon annan typ av tjänster. Vi utesluter uttryckligen alla typer av ansvar för beslut som du fattar på grundval av webbplatsen eller webbplatsens innehåll.

Ansvarsfriskrivning för tillgänglighet på webbplatsen. Vi är inte skyldiga att göra webbplatsen tillgänglig och vi kan inte hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig, helt eller delvis, vid någon tidpunkt eller under någon period.

Ansvarsfriskrivning för webbplatsens säkerhet. Du är medveten om att webbplatsen är ansluten till Internet och att din användning sker helt på egen risk. Även om vi strävar efter att hålla din information säker, kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från förlust, avbrott, korruption, cyberattacker, virus, störningar, hackning, skadlig kod eller andra säkerhetsintrång eller negativa händelser. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vi inte ansvariga för någon förlust som uppstår till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen eller innehållet på den, vare sig direkt eller indirekt, tillfällig, följdriktig eller på annat sätt. Vi avsäger oss uttryckligen allt ansvar för förlust av användning, avbrott i verksamheten, förlorad vinst eller förlorad data, oavsett form av talan.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA FÖRETAGET, DESS REPRESENTANTER ELLER BIDRAGSGIVARE TILL DENNA WEBBPLATS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, ELLER FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, FÖLJDSKADOR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT OM DE GRUNDAR SIG PÅ KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM ÄR ETT RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER AVSTÅR DU HÄRMED FRÅN ALLA SÅDANA ANSPRÅK MOT FÖRETAGET OCH DESS FÖRETRÄDARE. Du samtycker till att de begränsningar som anges ovan är grundläggande delar av dessa användarvillkor och att webbplatsen och dess material inte skulle tillhandahållas till dig om dessa begränsningar inte fanns.

Om företaget, trots övriga bestämmelser i dessa användarvillkor, anses vara ansvarigt gentemot dig, oavsett om det gäller avtal, skadestånd eller på annat sätt, för skador eller förluster som uppstår till följd av din användning av, tillgång till eller oförmåga att använda webbplatsen eller material som tillhandahålls eller tillhandahålls av oss, kommer vårt sammanlagda ansvar inte att överstiga Tusen Svenska Kronor (1000 SEK).

Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter sådana ansvarsbegränsningar eller kan begränsa vår möjlighet att begränsa vårt ansvar gentemot dig. Därför kan det hända att ovanstående begränsningar inte är tillämpliga på dig i sådana fall.

ANSVARSFRIHET

Du samtycker till att ansvara och hålla företaget, inklusive våra tjänstemän, direktörer och anställda, skadeslösa från och mot alla krav, åtgärder och skador (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som är relaterade till eller följer av ditt brott mot dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen.

Du samtycker till att samarbeta så fullständigt som rimligen krävs för att försvara sådana krav eller åtgärder.  Vi förbehåller oss rätten att, på egen bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som är föremål för ersättning från dig.

LÖSNING AV TVISTER

LÄS IGENOM DETTA AVSNITT NOGGRANT.  Som beskrivs nedan begränsar det (i) din möjlighet att föra vissa krav i domstol, (ii) din möjlighet att kombinera krav och att väcka krav genom grupptalan och (iii) din möjlighet att få en rättegång inför en jury.

Skiljedomsförfarande. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att alla anspråk, tvister eller kontroverser av något slag, oavsett typ av anspråk eller juridisk teori eller rättsmedel (“anspråk”) från antingen dig eller oss mot den andra som uppstår på grund av, är relaterade till eller på något sätt rör din användning av webbplatsen, dessa användarvillkor, vår allmänna sekretesspolicy https://prostaff-group.se/privacy-policy och alla frågor som rör din åtkomst till och/eller användning av webbplatsen, på begäran av endera parten, ska lösas genom konfidentiell bindande skiljedom. Skiljedomsförfarandet omfattar, men är inte begränsat till:

 • Krav som rör verkställbarheten eller tolkningen av någon av dessa skiljedomsbestämmelser;
 • Krav från dig, och även krav som framställs för din räkning eller som är kopplade till dig, t.ex. en anställd, representant, agent, föregångare, efterträdare, arvinge, övertagare eller konkursförvaltare;
 • Anspråk som är direkt relaterade till oss och/eller våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, efterträdare, arvtagare, anställda och agenter; eller

Krav som framställs som en del av en grupptalan, varvid det uttryckligen är underförstått och överenskommet att skiljedomsförfarandet för sådana krav måste ske på individuell (icke klassmässig och icke-representativ) grund och att skiljemannen endast kan bevilja gottgörelse på individuell (icke klassmässig och icke-representativ) grund.

DU OCH VI ÄR ÖVERENS OM ATT INGA GRUPPTALAN, PRIVAT ADVOKAT ELLER ANDRA REPRESENTATIVA ANSPRÅK FÅR GÖRAS I SKILJEFÖRFARANDET, OCH ATT SÅDANA ÅTGÄRDER INTE HELLER FÅR GÖRAS I DOMSTOL. GENOM ATT ACCEPTERA DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE SAMTYCKER DU TILL ATT AVSTÅ FRÅN RÄTTEN ATT INLEDA ELLER DELTA I EN GRUPPTALAN, EN REPRESENTATIV TALAN, EN PRIVAT ADVOKAT- ELLER KONSOLIDERAD TALAN ELLER ETT KONSOLIDERAT SKILJEDOMSFÖRFARANDE I NÅGOT ÄRENDE SOM OMFATTAS AV DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE.

OBS. Den part som söker hjälp enligt dessa användarvillkor måste först skriftligen underrätta den andra parten om anspråket minst 60 dagar innan den inleder någon åtgärd. Meddelanden till företaget måste skickas till:
HGS ProStaff Group AB
ATT:LegalCenter
Gamla Flygplatsvägen 4a
423 37 Torslanda

Meddelandet måste innehålla ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter, de fakta som ligger till grund för anspråket och den begärda åtgärden. Vi kan skicka meddelanden till dig på den postadress eller e-postadress som du senast har lämnat till oss. Du och vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att lösa alla krav genom informella förhandlingar inom 60 dagar från det datum då meddelandet om kravet skickades.

Förvaltning av skiljeförfaranden. Om en tvist inte kan lösas genom informella förhandlingar kommer alla anspråk, tvister eller kontroverser, på begäran av endera parten, att genomföras uteslutande genom bindande skiljedom som styrs av Federal Arbitration Act (“FAA”), och inte av delstatslagstiftning. DU AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT FÖRA ALLA TVISTER I DOMSTOL INFÖR EN DOMARE ELLER JURY (ELLER DELTA SOM PART ELLER GRUPPMEDLEM). I stället kommer alla tvister att lösas individuellt inför en enda neutral skiljeman och förfarandet kommer att vara konfidentiellt. Skiljemannen kommer antingen att vara en advokat med minst tio års erfarenhet som är behörig att utöva juridik i sin jurisdiktion eller en pensionerad eller före detta domare som valts ut i enlighet med AAA:s regler, utom i händelse av en tvist mellan en sökande eller en anställd och oss, då AAA:s regler för skiljeförfarande i arbetsrättsliga tvister skulle gälla. Skiljemannen är bunden av villkoren i denna bestämmelse och skiljedomen kommer att regleras av AAA:s regler för kommersiellt skiljeförfarande och kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. För mer information, se adr.org eller ring 1-800-778-7879. Alla skiljedomsförfaranden kommer att genomföras på engelska, och Förenta staternas FAA kommer att styra tolkningen, verkställandet och förfarandena enligt denna bindande skiljedomsbestämmelse. Skiljedomsförfarandet ska genomföras i det län eller den församling där du är bosatt. Skiljedomen kommer att vara konfidentiell och endast avslöjas i den utsträckning som krävs för att få en dom eller i den utsträckning som krävs enligt lag. Du och vi är dessutom överens om att en dom kan meddelas på grundval av skiljedomen av en domstol med jurisdiktion. Skiljedomen kommer endast att fastställa rättigheter och skyldigheter mellan de namngivna parterna och endast med avseende på de krav som är föremål för skiljedomen, och kommer inte att ha någon betydelse för rättigheter och skyldigheter i samband med någon annan tvist.  I händelse av en konflikt mellan skiljedomsreglerna och denna bestämmelse ska denna skiljedomsbestämmelse gälla.

Kostnader. HGS ProStaff kommer att stå för kostnaderna och arvodena för skiljemannen och andra oförutsedda kostnader (inklusive eventuella arkiverings- eller administrationsavgifter) som inte skulle uppstå i ett domstolsförfarande. Varje part ska i övrigt bära kostnaderna för sina respektive advokater, experter, vittnen och andra kostnader, oavsett vem som vinner, men en part kan få återkräva alla eller en del av kostnaderna från en annan part om skiljemannen, med tillämpning av tillämplig lag, beslutar det.

Upphävbarhet. Om något villkor eller avsnitt i denna bestämmelse befinns vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart i någon jurisdiktion, kommer detta inte att påverka något annat villkor eller avsnitt i denna skiljedomsbestämmelse och kommer att elimineras i minsta möjliga utsträckning.  Om någon del av denna skiljedomsbestämmelse anses ogiltig eller icke verkställbar, kommer det inte att ogiltigförklara de andra bestämmelserna i dessa villkor, dock under förutsättning att (i) om förbudet mot skiljedom för hela klassen anses ogiltigt, kommer hela denna skiljedomsbestämmelse att vara ogiltig, och (ii) om förbudet mot skiljedom för representativa anspråk som framställs i egenskap av privat advokat anses ogiltigt, kommer skiljedomsbestämmelsen att vara ogiltig endast när det gäller sådana anspråk. Detta skiljedomsavtal kommer att fortsätta att gälla även om detta avtal sägs upp eller upphävs. I händelse av en konflikt mellan detta skiljedomsavtal och någon annan tillämplig skiljedomsbestämmelse ska detta skiljedomsavtal ha företräde.

AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Var och en av oss samtycker uttryckligen till att alla tvister eller kontroverser som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor, din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen, webbplatsens innehåll eller tjänsterna måste föras i respektive parts individuella kapacitet och inte som kärande eller gruppmedlem i någon påstådd grupp-, kollektiv-, representativ-, multipla kärande- eller liknande process (“grupptalan”). Var och en av oss samtycker uttryckligen till att avstå från möjligheten att föra en grupptalan i ett forum som tar upp ett anspråk som omfattas av detta avsnitt. Utan hinder av någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor som säger motsatsen, kan alla krav, tvister eller kontroverser som påstår att hela eller delar av avståendet från grupptalan i detta avsnitt är ogiltigt, olagligt, ogenomförbart, ogiltigt eller ogiltigt endast avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion och inte av en skiljedomare.

AVSTÅENDE FRÅN RÄTTEGÅNG. OM TILLÄMPLIG LAG I EN STAT INTE KRÄVER TILLÄMPNING AV LAGEN I DEN STATEN ELLER NÅGON ANNAN STAT, OCH OM ETT ANSPRÅK AV NÅGON ANLEDNING GÅR VIDARE TILL DOMSTOL, ÄR DU OCH VI ÖVERENS OM ATT DET INTE KOMMER ATT BLI NÅGON JURYRÄTTEGÅNG. DU OCH VI AVSTÅR VILLKORSLÖST FRÅN ALL RÄTT TILL RÄTTEGÅNG MED JURY I ALLA TVISTER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER FRÅN TJÄNSTER SOM DU FÅR FRÅN OSS (ELLER FRÅN NÅGON REKLAM FÖR SÅDANA TJÄNSTER). I HÄNDELSE AV EN RÄTTSTVIST KAN DENNA PUNKT ARKIVERAS FÖR ATT VISA ETT SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL EN RÄTTEGÅNG SOM STYRS AV DE LAGAR SOM ANGES I AVSNITTET “GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION” NEDAN, UTAN HÄNSYN TILL PRINCIPERNA OM LAGKONFLIKTER.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH BEHÖRIGHET

Verkställigheten och tolkningen av avsnittet “Tvistlösning” kommer att omfattas av och styras av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, i dess ändrade lydelse (“Federal Arbitration Act”), inklusive dess förfarandebestämmelser.  Om inte tillämplig lag i en delstat kräver tillämpning av lagen i denna eller någon annan delstat, kommer dessa användarvillkor att regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Förenta staterna och delstaten Delaware, utan att något val eller någon lagvalsbestämmelse eller regel om lagkonflikter som skulle leda till att lagarna i en annan jurisdiktion skulle gälla, får verkan.

ENDAST FÖR ANVÄNDARE I SVERIGE

Denna webbplats är avsedd för användare i Sverige. Webbplatsen finns i USA och din information, inklusive personlig information, som samlas in via vår webbplats lagras och behandlas bland annat i USA & Sverige.

ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

Webbplatsen är avsedd att användas av personer som är 18 år eller äldre.

ÖVRIGT

Hela avtalet. Dessa användarvillkor, som innehåller vår allmänna sekretesspolicy och vår sekretesspolicy för kandidater, utgör hela avtalet mellan dig och företaget med avseende på webbplatsen. Dessa Användarvillkor ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag avseende webbplatsen, inklusive tidigare versioner av dessa Användarvillkor.

Inget avstående. Företagets underlåtenhet att tillämpa, eller vårt dröjsmål med att tillämpa, någon bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från denna rättighet. Varje avstående måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara juridiskt bindande.

Upphävbarhet. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses ogiltig av en behörig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör försöka ge effekt åt parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i villkoren ska förbli fullt giltiga och i kraft. Rubrikerna i dessa användarvillkor är endast avsedda som referens och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver inte omfattningen eller räckvidden av ett sådant avsnitt. Ord med versaler ska ha den betydelse som anges i dessa användarvillkor, den allmänna sekretesspolicyn eller andra policyer som gäller för tjänsterna och webbplatsen.

Uppdrag. Du får inte överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan vårt skriftliga samtycke i förväg, och varje överlåtelse eller överföring som strider mot denna bestämmelse ska vara ogiltig.

Tredje part som är förmånstagare. Dessa användarvillkor är endast till förmån för dig och företaget, och endast du och företaget kan tillämpa dem. Du och företaget har inte för avsikt att dessa användningsvillkor ska ge någon rätt eller förmån till någon tredje part.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar om dessa användarvillkor är välkomna och ska skickas till: legal@prostaff-group.com

HGS ProStaff Group AB
ATT:LegalCenter
Gamla Flygplatsvägen 4a
423 37 Torslanda
Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

Privacy Settings saved!
Din integritet

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Kontrollera dina personliga Cookie-tjänster här.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services
HGS ProStaff Group Sverige